Kuoron toiminta

Kuoron toiminta

Harjoituksia pidetään kerran viikossa. Tarvittaessa miehille ja naisille pidetään omia stemmaharjoituksia. Viikonloppuharjoituksia on satunnaisesti.

Ohjelmisto ja toiminta laaditaan sopivan haastavaksi niin, että laulutaito kehittyy.

Auttava nuotinlukutaito on kuorotoiminnassa eduksi. Muunkin kuin melodian laulamiseen pystyminen on kuorolaulun edellytys. Kuorolaisen pitää pystyä laulamaan omaa stemmaansa puhtaasti ilman säestystä.


Harjoituksessa painotetaan ohjelmiston opiskelun lisäksi myös yhtenäistä äänenmuodostusta. Laulajan tulee olla valmis opettelemaan stemmojaan myös kotona, ohjelmistoa ei pysty omaksumaan pelkästään kuoroharjoituksissa käymällä. Laulajan tulee olla valmis opettelemaan osa ohjelmistosta ulkoa.

Yhdessä laulamisen peruslähtökohta on painottaa elävää musisointia, yksityiskohtaista fraseerausta ja kuulijalle selvästi hahmottuvaa tekstin lausumista: ”Ei yhtään tylsää ja yhdentekevää fraasia!”

Kuoron toimintasuunnitelma päätetään yhdessä kuoronjohtajan esityksen pohjalta kerran vuodessa. Kuoron ohjelmisto koostuu monipuolisesti erilaisista tyylivaihtoehdoista, kuoron koko ja suorituskyky huomioiden.

Kuoro konsertoi säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Useampia pienimuotoisempia esiintymisiä järjestetään myös joka vuosi. Esiintyminen on eräs kuorotoiminnan tärkeistä elementeistä.

Kuorolaisen tulee olla valmis noudattamaan kuoron yhtenäistä pukukoodia. Laulaja tarvitsee oman henkilökohtaisen nuottitelineen ja mustan nuottikansion. Laulajan tulee olla valmis hankkimaan tarvittavaa nuottimateriaalia.

Savonlinna-kuoro ry perii kuorolaisilta vuosikokouksessa päätettävän suuruisen vuotuisen jäsenmaksun, jonka tuotto käytetään kuorotoimintaan. Savonlinna -kuoro toimii Linnalan opintopiirinä, josta on lukukausittainen kurssimaksu.